تبلیغات
انیمه لند - قصه
  قصه


شمام وقتی بچه بودین به قصه 
میگفتین قصته یا ففط من اینجوری بودم
حالا اینو ولش کن 
قصه اون مرده که میره برنمیگرده رو شنیدین 
اگه نشنیدین برید ادامه 
قصه خیلی قشنگیه
خیلی ممنون که اومدید خوب داستان ازاین قراره:یه روز یه مرده پیری میره میره 
دیگه برنمیگرده
خنگ دیوونه هم خودتی