تبلیغات
انیمه لند - عنوان رفت توالت
سلام

اومدم یه پست بذارم

دلم خواست بذارم

پنجشنبه

و

جمعه
روز عشق و حالن

البته که الان چهار شنبس

شنبه ۳ تا امتحان خوشکل دارم

خوب چون با گوشی میام 

همش

عکس گذاشتن برام سخته

و اینکه
هیچی دلم خوش 

اسسمو تغییر دادم

دلم خواست

عشقم کشید 

یه وقت بعضی دوستان نگن 

شخصیت عوض کردم


من میتسو تامایی ام 

اسممو تغییر دادم فقط

گفتم یه وقت کسی"کسی"

نیاد بگه چند رو شدم