انیمه لند http://cartoon40.mihanblog.com 2018-01-20T18:11:21+01:00 text/html 2018-01-03T12:09:21+01:00 cartoon40.mihanblog.com DÈм◊η'S QµÈÈη عنوان رفت توالت http://cartoon40.mihanblog.com/post/6 <div style="text-align: center;"><font size="6">سلام</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">اومدم یه پست بذارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">دلم خواست بذارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">پنجشنبه</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="6">و</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">جمعه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">روز عشق و حالن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">البته که الان چهار شنبس</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">شنبه ۳ تا امتحان خوشکل دارم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">خوب چون با گوشی میام&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">همش</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">عکس گذاشتن برام سخته</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">و اینکه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">هیچی دلم خوش&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">اسسمو تغییر دادم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">دلم خواست</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">عشقم کشید&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">یه وقت بعضی دوستان نگن&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">شخصیت عوض کردم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">من میتسو تامایی ام&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">اسممو تغییر دادم فقط</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">گفتم یه وقت کسی"کسی"</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6">نیاد بگه چند رو شدم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="6"> text/html 2017-12-17T07:27:32+01:00 cartoon40.mihanblog.com DÈм◊η'S QµÈÈη قصه http://cartoon40.mihanblog.com/post/2 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8314487342/wallpaper3.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">شمام وقتی بچه بودین به قصه</font><span style="font-size: x-large;">&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><font size="5">میگفتین قصته یا ففط من اینجوری بودم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">حالا اینو ولش کن&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">قصه اون مرده که میره برنمیگرده رو شنیدین&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">اگه نشنیدین برید ادامه&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">قصه خیلی قشنگیه</font></div> text/html 2017-12-14T09:16:55+01:00 cartoon40.mihanblog.com DÈм◊η'S QµÈÈη سلام http://cartoon40.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: center;"><font size="5">سلام</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">منم میتسو تامایی</font></div><div style="text-align: center;"><font size="5">دوستام &nbsp;میتونن النور صدام کنن</font></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">و با نام های النور-میتسو-النا</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">شناخته میشم&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">بعضیا هم که خیلی بی خود میکنن&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">بهم میگن چند رو&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">و اما در اصل من چند رو نیستم&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">و حالا دوستای خوبم که فعلا دوتا ان نه سه تا=_=</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">که همان ها هم برام به انداره ۵۰۰تا دوست می ارزن</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">نامشان هست</span></div><div style="text-align: center;"><a href="http://worldofanime.mihanblog.com" target="_blank" title="بهترین دوست دنیا">اسکارلت کروس زریا</a><span style="font-size: x-large;">&nbsp;</span></div><blockquote style="margin: 0 0 0 40px; border: none; padding: 0px;"><div style="text-align: center;"><a href="http://martadupancheng.mihanblog.com" target="" title="">مائو چان(دختر عموی گرامی)</a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://helenworld.blogfa.com" target="" title="">و هلن چان(دیمون)</a></div></blockquote><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">و اینکه کپی نکنین&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">و بی زحمت هم&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">تحمت اضافه نزنین</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">ممنون&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">به اسم anime landهم میتونین&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">لینکم کنین&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">داستانم مینویسم&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">و&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">اما نظر جبرانی نمیدم&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">همین&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-large;">بای&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><br></div>